Välkommen till
Dalarnas Företagshälsa

Vi hjälper dig med arbetsmiljö, rehabilitering och dina medarbetares hälsa.

Aktuellt

Responsive image

Nytt namn och utseende

Företagshälsan Falun Borlänge AB står i en spännande utvecklingsfas och vi byter nu namn till Dalarnas Företagshälsa AB. Det gör vi för att stärka vår lokala profil som länets största företagshälsa. Vi låter Dalarnas tydligaste symbol, dalahästen, få bli en del av vår grafiska profil då vi har ett stort hjärta för hela regionen. När ni ser den gröna hästen på kuvert och fakturor är de från oss, er företagshälsa.


Viktigt att tänka på för dig
som ska besöka enheten i Falun

Gamla Postenparkeringen i Falun delvis nedstängd från maj och 5 månader framåt.


Läs om vår integritetspolicy här

Vår anpassning till GDPR


Våra tjänster


Hälsa

Att du som medarbetare har en bra hälsa är förstås viktigt både för dig och din arbetsgivare. Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Vi arbetar aktivt med information, motivation och handledning för en livsstil som främjar hälsan.

Rehabilitering

Företagshälsans främsta uppgift är att arbeta främjande och förebyggande inom arbetsmiljöområdet. Hur bra vi än lyckas med det måste vi ändå räkna med att människor råkar ut för skador och sjukdomar som medför arbetshinder. Rehabilitering syftar till att stärka individens hälsa och möjligheter att återgå i arbete. Detta sker i samverkan mellan individ, arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsan och ibland andra vårdgivare/aktörer.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet. Här har arbetsgivaren ett ansvar och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. På Dalarnas Företagshälsa har vi bred kompetens inom fysisk, psykosocial och teknisk arbetsmiljö. Vi kan hjälpa ert företag skapa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete som leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs senaste upplagan av nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller information om vår verksamhet,
våra kommande kurser och utbildningar samt artiklar som kan vara intressanta och användbara för våra kunder.

Läs nyhetsbrevet

Våra utbildningar