Dalarnas Företagshälsa

Vi hjälper dig med arbetsmiljö, rehabilitering
och dina medarbetares hälsa.

Aktuellt

Dalarnas Företagshälsa

Vi hjälper dig med arbetsmiljö, rehabilitering och dina medarbetares hälsa.

Aktuellt
Responsive image

Vår hemsida är under uppbyggnad

Snart kommer stora uppdateringar att ske på vår hemsida. Vi arbetar just nu med att skapa en användarvänlig plattform där du enkelt kan hitta all den information du söker.

Frukostseminarium


Hazardspelssyndrom ”spelberoende” - en arbetsgivarfråga? Tyvärr är spelberoende ett problem och ett stort lidande för många. Tillgängligheten är stor och det är lätt att konsumera speltjänsterna. Om det blivit, eller att risken finns att det blir ett problem finns idag bra hjälp att få. Vi kan nu erbjuda hjälp både till arbetsgivare och den drabbade. Vi bjuder in till ett frukostseminarium gällande detta och det hålls av vår beteendevetare Paola Johansson den 6 december.

Läs mer / Boka

Våra tjänster

Hälsa

Att du som medarbetare har en bra hälsa är förstås viktigt både för dig och din arbetsgivare. Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Vi arbetar aktivt med information, motivation och handledning för en livsstil som främjar hälsan.

Rehabilitering

Företagshälsans främsta uppgift är att arbeta främjande och förebyggande inom arbetsmiljöområdet. Hur bra vi än lyckas med det måste vi ändå räkna med att människor råkar ut för skador och sjukdomar som medför arbetshinder. Rehabilitering syftar till att stärka individens hälsa och möjligheter att återgå i arbete. Detta sker i samverkan mellan individ, arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsan och ibland andra vårdgivare/aktörer.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet. Här har arbetsgivaren ett ansvar och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. På Dalarnas Företagshälsa har vi bred kompetens inom fysisk, psykosocial och teknisk arbetsmiljö. Vi kan hjälpa ert företag skapa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete som leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller information om vår verksamhet,
våra kommande kurser och utbildningar samt artiklar som kan vara intressanta och användbara för våra kunder.

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller information om vår verksamhet, våra kommande kurser och utbildningar samt artiklar som kan vara intressanta och användbara för våra kunder.

Läs nyhetsbrevet

Kommande utbildningar

Stresshanteringskurs

Borlänge: 21 jan 2020


Öppen utb: självskydd

Borlänge: 18 feb 2020


Öppen utb: HLR

Falun: 11 mar 2020


Öppen utb: BAM

Hedemora: start 17 okt 2019

Våra utbildningar

Klicka på den utbildning du
vill läsa mer om.Stresshanteringskurs

Borlänge: 21 jan 2020

Öppen utb: självskydd

Borlänge: 18 feb 2020

Öppen utb: HLR

Falun: 11 mar 2020

Öppen utb: BAM

Hedemora: start 17 okt 2019