Villkor

GDPR och villkor

Som leverantör av tjänster för företagshälsovård har Dalarnas Företagshälsa AB lång erfarenhet av att arbeta med hög IT-säkerhet och tillförlitlig hantering av personuppgifter. Vi säkerställer att Företagshälsans integritets- och dataskydd, inklusive behandling av personuppgifter och patientinformation, lever upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Vi får mycket frågor kring personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa avtal behövs inte vid hantering av personuppgifter i journalsystemet, eftersom vi är vårdgivare och lyder under patientdatalagen. Vi är alltså inte personuppgiftsbiträde, utan vi är personuppgiftsansvariga gentemot de som är registrerade i våra journaler.

De företag som köper vår sjukanmälanstjänst behöver dock personuppgiftsbiträdesavtal, då detta är ett separat program.


Vi på Dalarnas Företagshälsa värnar om dig och din hälsa. Du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.
Skyddet för fysiska personer, vid behandling av personuppgifter, är en grundläggande rättighet som du har som individ. I det här dokumentet förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter.
Integritetspolicy
För att du enklast ska förstå hur vi behandlar just dina personuppgifter har vi delat upp informationen om hanteringen i olika avsnitt. Du kan välja att enbart läsa den specifika informationen om din roll i förhållande till oss och det generella stycket om dina rättigheter. Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen så får du gärna kontakta oss.

Vi använder cookies!

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Vi har bland annat cookies som gör att vår hemsida kommer ihåg kontaktuppgifter som matas in i kontaktformuläret, så att det går snabbt nästa gång du vill skriva ett mail.