Se alla blogginlägg

Vad är det jag ska göra egentligen?

För att trivas i en roll är det viktigt att veta vad den är. Vad har din arbetsgivare för förväntningar och var börjar och slutar ditt ansvar? Om dina dagar får en konkret ram sjunker stressen, men ger dig också möjlighet att vara flexibel.

Se alla blogginlägg

Vad är det jag ska göra egentligen?

För att trivas i en roll är det viktigt att veta vad den är. Vad har din arbetsgivare för förväntningar och var börjar och slutar ditt ansvar? Om dina dagar får en konkret ram sjunker stressen, men ger dig också möjlighet att vara flexibel.Alla vinner på en tydlig arbetsbeskrivning

Det är en win-win för medarbetare och arbetsgivare med tydliga arbetsbeskrivningar. En utförlig beskrivning av vad tjänsten innebär listar naturligtvis arbetsuppgifter och ansvar, men ska även inkludera vilka resultat som förväntas och vilka sysslor som ska prioriteras högst.


Att räcka till och känna sig nöjd motverkar stress

Den som inte vet sitt mandat, jobbar i blindo och löper stor risk att må dåligt. Rollen i arbetet måste vara nedskriven och kommunicerad, för att inte gränserna ska upplevas suddiga. Vad gör du och vad gör jag? Ovetskap kan gro oro för att inte räcka till, inte göra tillräckligt.

I slutändan kan medarbetaren tappa tro på sin egen förmåga och falla in i passivitet. Tankarna upptas av för mycket annat än de faktiska uppgifterna och resultaten. Att räcka till och få känna sig nöjd - att veta vad som är "good enough"- motverkar stress.


"Duktighet" och överprestation

En del medarbetare som saknar tydliga ramar börjar överprestera, vilket blir slitsamt över tid, särskilt om det inverkar på den egna återhämtningstiden. Den som går på högväxel för länge riskerar sin hälsa. Samtidigt ser ledningen för organisationen inte sällan ett vikande resultat, för otydlighet hejdar fokus och effektivitet.
Under medarbetarsamtal är det bra att få tid till att prata om förväntan. Vad förväntar du dig som chef och vad behöver medarbetaren av chefen för att arbeta effektivt, må bra och trivas?

Otydliga roller göder konflikter

Chefen har inget konkret att falla tillbaka på när det blir gråzoner i arbetet. Vem ska egentligen göra vad hos er? Konflikter kan blossa upp när kollegor kliver över i varandras områden och det tar tid att komma tillbaka till arbetsro och teamwork.

En konkretiserad arbetsbeskrivning visar tydligt vilken riktning som gäller, nyttomålet med allas insatser. Det ger glasklara befattningar och ledarskapet uppfattas som stabilt. När medarbetarna vet vad chefen har för förväntningar, får de en ram för sin roll och kan då lättare ta till sig tillfälliga undantag när de behöver visa flexibilitet.

Tips för väl fungerande tjänstebeskrivningar

  • Specificera arbetsuppgifter! Medarbetarens titel räcker inte.

  • Hur ska arbetet genomföras? Informera om de verktyg som ska användas.

  • Till vem ska medarbetaren rapportera respektive vända sig till för råd och hjälp?

  • Vad innefattar ansvaret och hur stort är medarbetarens mandat?

  • Lista prioritetsordningen! Vad är allra viktigast när tiden inte räcker till?Du kanske även vill läsa om...