Se alla blogginlägg

Motivation vs. självdisciplin

Det är en omöjlighet att driva ett friskt företag på en persons vision, om det inte är ett enmansföretag vill säga. För att nå ett gemensamt mål behöver alla, vare sig ni är två eller femtio, känna ett ägarskap för uppgiften och ett ansvar utifrån motivation. Med inre motivation finns inga tråkiga jobb, men många friska arbetsplatser.

Se alla blogginlägg

Motivation vs. självdisciplin

Det är en omöjlighet att driva ett friskt företag på en persons vision, om det inte är ett enmansföretag vill säga. För att nå ett gemensamt mål behöver alla, vare sig ni är två eller femtio, känna ett ägarskap för uppgiften och ett ansvar utifrån motivation. Med inre motivation finns inga tråkiga jobb, men många friska arbetsplatser.Det är inte sällan som det ekonomiska resultatet är företagets mål

Och naturligtvis är det riktigt, att utan ekonomisk lönsamhet har vi inga jobb. Det kan vara ett nog så sporrande mål, om du är företagets ägare. Men bättre ekonomi är för vagt för de flesta anställda. Vi vågar hävda att dina medarbetare når ekonomiska resultat av helt andra anledningar.

Parallellt med ett vinstmål kan företaget ha känsloväckande mål, som för er i rätt riktning och samtidigt engagerar. Det är engagemanget vi vill åt som arbetsgivare och det föds i en frisk miljö.

Så, i vandringen mot ett friskare företag, ha med dig vad som driver oss människor och startar vår självgående motor.


Vad driver oss människor?

Det är en bra fråga, för visst kan man svara att det är lön och förmåner som är den största moroten, men så enkelt ska vi inte göra det för oss. Att någon skrapar bilen en kall vintermorgon för att ta sig till jobbet, må vara motiverat av självdisciplin, grundat på ett enkelt faktum, utan av-isning inget jobb, men tänker vi till lite finns andra drivkrafter. Självdisciplin i all ära, men glöden kommer i glädjen.


Motivation i varje uppgift

När jag får använda min kompetens, känner frihet och tillåts ta ansvar blir jobbet mitt jobb och inte bara ett arbete jag utför åt någon annan. Då känns själva arbetet belönande och arbetsuppgifterna viktiga, inte bara den bonus, eller vad det kan vara, som kommer efteråt. Som när vi väljer ett sätt att motionera som vi gillar, kommer kondition och livskvalitet av bara farten. Även glädjen, faktiskt.

Något som kan vara tufft medan det händer är att utvecklas, mogna i sin roll och lägga på sig erfarenhet, men efter en tillväxtfas sker både motivation och välmående, en känsla av "Jag fixade det!". Som chef är en av dina viktiga uppgifter att se hur din personal kan växa och utvecklas.

Ägna tid åt ert "varför"

När du inkluderar hela teamet i visionen - med fokus på allas roller och hur var och en har en viktig del i verksamheten - väcker du känslor av mening. Många veckomöten och avstämningar går åt till att vända och vrida på "hur" när den riktiga motivationen sitter i ert "varför".

Producerar ni något som har stor betydelse för samhället? Tjänster som hjälper och avlastar, vårdar eller lagar? Vad är er spetskompetens som behövs för de kunder eller vårdtagare som vänder sig till er? Varför finns ni som företag och organisation? Det blir självklart för alla först när ni pratar om det ofta.

Vill du ha stöd i din roll som chef? Bli partnerkund hos oss och ta del av chefscoachande samtal.


Du kanske även vill läsa om...