Se alla blogginlägg

Högpresterande team - vad är det?

2020-talets arbetsplatser ställer höga krav på snabbhet, problemlösning och lönsamhet, så när er arbetsgrupp står och stampar och personer som ska samarbeta inte begriper varandras perspektiv och slutsatser, känns det frustrerande.

Se alla blogginlägg

Högpresterande team - vad är det?

2020-talets arbetsplatser ställer höga krav på snabbhet, problemlösning och lönsamhet, så när er arbetsgrupp står och stampar och personer som ska samarbeta inte begriper varandras perspektiv och slutsatser, känns det frustrerande.Vi kommer ingen vart

När ni som grupp möter ett problem har du en lösning, men de andra kommer med motstridiga idéer för att fixa samma utmaning. Eller så ligger tystnaden och initiativbristen som ett ljuddämpande snötäcke över samarbetsklimatet. Du stångar bokstavligen huvet i byggnadsställningen vid varje avstämning på arbetsplatsen. Det hettar till öppet mellan vissa, medan andra visar irritation med sitt kroppsspråk. Ja, så kan det se ut.


Friktionsfritt team

Har du drömt om en friktionsfri arbetsgrupp, där liknande kunskap och erfarenheter leder till konsensus i det dagliga arbetet? Tänk om ni tog med er varsin verktygslåda med erfarenhet och upptäcker att de andra har exakt samma typ av bagage. Så skönt.

Önskar du ibland att du lätt kunde handplocka in andra personligheter i ett team, så att kommunikationen gick smidigt, som en dans på nyspolad is?
Tänk om det hade varit möjligt.


Den perfekta sammansättningen är en grupp samarbetare

Det finns olika sätt att få gruppen att fungera trots, eller tack vare, att ni har olika erfarenheter. I en grupp där erfarenheter spretar finns förutsättningar för både konstruktiv diskussion och samarbete. När kunskapen hos varje medarbetare täcker olika områden blir er kollektiva intelligens större, ert gemensamma kunnande.

Ni kan ha stor nytta av att ta tillvara och uppskatta era olikheter - men särskilt ert kunnande - på arbetsplatsen. Förutsatt att man delar sin kunskap med arbetsgruppen och alla är villiga att lära av varandra.

Ni behöver inte ett väl sammansatt team med kompletterande personligheter, om var och en möts med en gemensam attityd: samarbete. Högpresterande team är grupper bestående av samarbetare, som är eniga om uppgiften och lär sig av sitt lagarbete.

Förstå samarbetets grunder

Miljön måste vara öppen och tillåtande. Samarbete kommer av att se andra och att lyssna, men att komma in i gruppen med en vilja att dela med sig är minst lika viktigt. Dina teamkollegor ska inte behöva dra kunskapen ur dig.

Kunskapsutbyte måste rankas högt. Det är naturligt att vi månar om våra relationer, att inte trampa på ömma tår, att se bra ut inför andra, men det får inte överskyla växlingen av kunskap mellan varandra.

Är er organisation strukturerad för att ni ska kunna utbyta kunskap med varandra? Möten och arbetsgrupper kan inte innehålla enbart likatyckare om ni vill fatta välgrundade beslut. För att komma närmare ett öppet samarbetsklimat kan du ta initiativet. "Det är viktigt för mig att... Vad är viktigt för er?"


Kartlägg er kompetens

Bara chefen har sett varje medarbetares cv och även om LinkedIn är en öppen plattform för just detta är det mycket möjligt att ni inte har så stor koll på varandra. Har ni tagit tillfället någon gång att dela med er av erfarenheter som en slags inventering? En kunskapsinventering.

Vill du ha andra tips om hur ni formar ett gott arbetsklimat och en sund organisation på ert jobb?
Vi har grundläggande utbildningar i BAM, Bättre Arbetsliv.
Om du är chef eller arbetsmiljöombud kan du söka ekonomiskt stöd från AFA.


Du kanske även vill läsa om...