Se alla blogginlägg

Når du fram?

Som chef ska du leda och fördela det dagliga arbetet. Vissa chefer har också en förmåga att lyfta på locket till medarbetare genom ett inbjudande sätt, som får dem att trivas och växa. Det är minsann inte lätt alla gånger. Hur får du till ett öppet klimat, där inte de pratglada tar över och de tysta blir tystare?

Se alla blogginlägg

Når du fram?

Som chef ska du leda och fördela det dagliga arbetet. Vissa chefer har också en förmåga att lyfta på locket till medarbetare genom ett inbjudande sätt, som får dem att trivas och växa. Det är minsann inte lätt alla gånger. Hur får du till ett öppet klimat, där inte de pratglada tar över och de tysta blir tystare?Olika men ändå samarbetar vi

Den som jobbat längre än fjorton dagar som chef känner väl till den komplexa uppgiften att förhålla sig till medarbetares fullständiga olikhet. Samtidigt förväntas du att bemästra konsten att få dessa individer att inte bara samsas, utan även vilja samarbeta och gå åt samma håll. Som författaren och inspirationsföreläsaren Linda Hammarstrand uttrycker sig: Att jobba tillsammans, inte bara samtidigt. Ja, det är, så sant som det är sagt, en utmaning att bita tag i.


När det stelnat till

Öppenhetsgraden, har du funderat på den? Vissa kollegor verkar inte ha någon stopp; uttrycksförmågan är så välutvecklad att du får svårt att begränsa den för att spara din egen tid. Men så finns det andra som är slutna. Man kan ana att där finns en ansamlad fördämning av kunskap, åsikter, känslor, humor och framför allt: lösningarna som skulle kunna göra stor skillnad i teamet. Eller så går du och undrar om det är en helt tom idélåda bakom leendet som alltid säger "pass" när ni går laget runt på veckomötet.

Vad är det som fattas i gruppklimatet när öppenheten stagnerat? När det öppna samtalet kidnappats av en halv arbetsgrupp? Det är bra att ta reda på för att öka er produktivitet och i förlängningen era resultat. På köpet blir det roligt att jobba hos er och måendet i gruppen förbättras.

Vem bestämmer värdet av det jag säger?

Det finns många frågor att ställa och metoder att ta till i försök att få alla att dela med sig. Resultatet brukar bli att de pratglada pratar mer och högre. Det är viktigt att börja hos sig själv. Kan jag lägga tid på att förklara varför det är viktigt för alla att komma till tals? Har jag tålamodet som krävs för att lyssna intresserat? Med ett aktivt lyssnande ställer du motfrågor, inte för att ifrågasätta utan för att förstå och för att uppmuntra den andre att utveckla sitt resonemang.

När du bestämt dig för att testa ett nytt sätt att kommunicera, i möten och individuella samtal, har du en bra början. Tänk dig så här. Långt innan vi får betyg i skolan mäts värdet av våra idéer, tankar och ord. Skolkamrater visar med uppmärksamhet, kroppsspråk och verbala uttryck vårt "värde". Det är en hård skola och naturligtvis har det inget med vårt verkliga värde att göra, som unika och fantastiska individer. Detta tar vi till viss del med oss in i vuxenlivet och ut på våra arbetsplatser. Hur reagerar gruppen när jag pratar? Vi har olika känslig radar.


Tryggheten som mål

I en trygg grupp är det tillåtet att säga raptalskapport istället för kvartalsrapport. Man kan både våga göra misstag, säga fel och kasta ur sig ofärdiga tankar. Misstagen är naturligtvis inte målet, men i det icke-perfekta föds inte sällan de bästa idéerna. Ska vi börja med att ha trygghet som mål?

Det tar tid att bygga förtroende och tillit inom en grupp, så var börjar man? Att ge plats för samtal om hur alla ska få släppas fram i gruppen är en start. Man kan vara ett gott föredöme i att själv vara sårbar, lätta på den välputsade ytan.

Som chef tappar jag inte ansikte i att medge att chefsuppdraget inte alltid känns enkelt. Jag kan berätta vad som stressar mig eller vilka rädslor jag tror kan finnas i en grupp; prestationsångest, känslan av att inte duga och att inte vilja säga fel.

Var också generös med att berätta när det går bra, för att visa andra att det är ok att berätta även när vi lyckas.

En bra rutin är att gå laget runt och be alla säga något om sin dag. Sätt tonen själv så att du visar att det är ok att säga saker som att bussen var sen, glad över löprundan, jag är stressad över ett telefonsamtal, mjölken var slut imorse. Vitsen är att alla får säga något, som inte kräver en prestation och utan att bli emotsagd.

Om gruppen är mogen för det, kan det betyda mycket att någon gång gå laget runt där alla som vill säger: Bra att veta om mig... På en arbetsplats gjordes just den lilla övningen och en person sa: Bra att veta om mig är att jag ofta låter sur på tonen, även om jag egentligen är jättesnäll. En annan sa: Bra att veta om mig är att jag skäms över mina tänder och vill inte gärna le. En tredje sa: Bra att veta om mig är att jag behöver betänketid för att komma på något klokt att säga. Tänk så mycket som klarades ut genom en övning där arbetsgruppen var modig nog att visa sig sårbar.

Och vet du vad, även det här med att forma ert mötes- och samtalsklimat kan delegeras i viss mån. Man blir chef av så många anledningar och att lyssna aktivt kan vara något som är svårt att lära sig. Låt medarbetarna turas om med att sköta laget-runt-frågan eller dela in dem i grupper för att diskutera hur de tror att er sociala trygghet på arbetsplatsen kan öka. I små grupper eller två och två kan medarbetarna komma fram till kloka saker att ta fasta på som grupp.


Högt i tak

Att ha högt i tak i en arbetsgrupp kan vara en styrka, om man menar att det är fritt att stöta och blöta saker tillsammans. Det förutsätter att gruppen kan utdela kritik och feedback utan att störa tilliten och tryggheten i gruppen. Det är produktivt att inte låta missnöje med rutiner eller dålig kommunikation ligga undangömt. Ta upp det till ytan, men tänk på att den som blivit avbruten upprepade gånger eller fått sina idéer sågade på ett icke konstruktivt sätt säkerligen kommer att hålla tillbaka sin kreativitet nästa gång, vilket hela gruppen blir lidande av. Förhållningsregler till veckomötets diskussioner och samtal, som ni alla enats om, är en god idé.

På Dalarnas Företagshälsa har vi organisationskonsulter som kan hjälpa dig med svåra utmaningar du möter som chef. Har ni fastnat i ett gruppklimat där medarbetare inte vågar vara aktiva, kreativa och problemlösande?Du kanske även vill läsa om...