Se alla blogginlägg

Redo för ett stort krafttag?

Statistik från Arbetsmiljöverket och facken visar att chefer och personal mår sämre. Pandemin har chockat många med isolering, rädsla, hastigt förändringsarbete, och såklart sjukdom och lidande. Berättar dina medarbetare hur de verkligen mår? Aldrig har det varit viktigare med en konkret karta över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Se alla blogginlägg

Redo för ett stort krafttag?

Statistik från Arbetsmiljöverket och facken visar att chefer och personal mår sämre. Pandemin har chockat många med isolering, rädsla, hastigt förändringsarbete, och såklart sjukdom och lidande. Berättar dina medarbetare hur de verkligen mår? Aldrig har det varit viktigare med en konkret karta över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.Företag och organisationer har inte råd att avvakta

Finns det något vi kan vara säkra på är det att personal i Dalarna har påverkats psykiskt och fysiskt av det gångna årets omställningar. Nu har du möjlighet att göra en avstämning hos er. Finns det ett dolt prestationsbortfall som pekar på kommande sjukskrivningar? Om vi skannar av hälsoläget månar vi om personalen med lyhördhet och undviker samtidigt kostnader för organisationen.

Men det kan förstås vara lättare sagt än gjort utan hjälp. Forskare på Institutionen för medicin och hälsa på Linköpings universitet gjorde under några år en studie en studie som visar på att prestationsbortfallet före, under och efter en sjukskrivning gör den totala ekonomiska förlusten mycket större än kostnaden för den aktuella sjukfrånvaron. En tidig insats är därför ett sätt att sänka eventuella kostnader och naturligtvis sätta stopp för ett växande besvär och lidande hos din medarbetare.


Stort krafttag mot kostsamma sjukskrivningar

Istället för att ensidigt fokusera på de medarbetare som söker ditt stöd, är det tid att kartlägga hela arbetsplatsen. Den som visar en stark utsida kan ha mist en närstående i covid-19, eller känner sig sliten efter att ha dragit ett stort lass privat. Många är ovana vid att berätta hur de mår och alla ledare har inte förmågan eller kunskapen för aktivt lyssnande.

En anonym enkät och hälsoundersökning med uppföljning kan vara en stor lättnad för både chef och medarbetare. På Dalarnas Företagshälsa tar vi upp ämnen som livsstil och ohälsa med stor respekt för individen. Till oss är alla välkomna.

Du kan vara snabb på bollen och boka upp en hälso- och arbetsmiljökartläggning av din arbetsplats. Då får du en heltäckande karta och analys över er hälsa och vilka åtgärder som behöver inledas. Ett Stort krafttag helt enkelt.

Många förväntas göra en hälso- och arbetsmiljökartläggning under våren, så se till att boka nu.

Kartläggning med hälsokontroll

Vill du veta mer om komplett kartläggning och få förslag på konkreta insatser för att få en frisk och trygg arbetsplats?

Stort krafttag, berätta mer!

När ert företag söker stödpeng från Försäkringskassan kan ni få ersättning för arbetsplatsinriktad rehabilitering. Det betyder att när kartläggningen är gjord kan du söka stöd upp till ett maxbelopp, för de rehabiliterande åtgärder som kan behövas för några i din personalgrupp. Läs mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan.

Litet krafttag med hälsokontroll

Såklart kan du boka enbart hälsokontroll. Det innebär provtagning, blodtrycksmätning, längd och vikt. Vi mäter även hörselfunktion. Samtal om livsstil och vanor ingår, men även frågor om den upplevda arbetsmiljön. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för att jobba aktivt med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, så att ohälsa upptäcks i tid. Vi är ditt stöd i det.


Litet krafttag, berätta mer!


50 år av erfarenhet inom företagshälsa i Dalarna kan vi sammanfatta så här

1) Ju fler som deltar i jobbets hälsokontroller, desto bättre total effekt
2) När ohälsa stoppas i tid, blir eventuell rehabilitering kortare
3) Om kulturen på arbetsplatsen formas kring hälsa, kan du räkna det i pengar
4) Medarbetare som känner sig sedda, vill stanna kvar och utvecklas
5) En hälsokontroll kan utgöra livsviktig skillnad för den enskilde individen

Pepp-tips! Kanske ert företag redan i början av satsningen beslutat om en gemensam post-corona-aktivitet, om uppslutningen är över en viss procent av företagets medarbetare. Stort engagemang ger störst effekt! Och som bekant är ett konkret mål bästa motivation. Vad ska ni hitta på vid er målgång?


Ergonomi under pandemi

Säkert vet du som chef bara hälften av hur pandemi och hemmaarbete har drabbat din personal. Rapporter kommer dagligen om hur ergonomi vid hemmaarbete är svårt för medarbetaren att hålla på en acceptabel nivå. Stressen har ökat för många som arbetar långa arbetspass utan att ta sina raster. Vi erbjuder digitala liveutbildningar i ergonomi med en arbetsmiljöingenjör/ergonom/fysioterapeut, anpassade för din personal som distansarbetar hemifrån.


Psykisk ohälsa kan ha många ansikten

I vissa branscher har arbetsbelastningen ökat markant medan i andra har arbetsuppgifterna gjort halt, ihop med inkomsterna. På en del arbeten är mycket som vanligt, men inte i medarbetarnas privatliv, som kan innehålla sorg, beroende, apati och trassliga relationer. Allt detta påverkar hälsan och hälsan märks i arbetsinsatsen.

Som chef kan du omöjligt veta hur du ska bemöta alla dessa svårigheter, men du kan erbjuda samtalsstöd och hälsosamtal via företagshälsan om du märker att arbetsinsatsen hos din medarbetare påverkas.

Jag vill få kontakt!
Du kanske även vill läsa om...