Se alla blogginlägg

Redo för 2020-talets flexibla jobbkultur?

Personal har under pandemin ett rekordartat förtroende för sina chefer. Det framgår av en stor, årligt återkommande, undersökning av yrkesverksamma i Sverige.* Kanske det beror på ett tydligare ledarskap och ett högre tempo i besluten, som påverkar den enskilde medarbetaren. Gissningsvis kan den nya flexibiliteten bidra, då många företag släppt på gamla principer med kontorsjobb som norm.

Se alla blogginlägg

Redo för 2020-talets flexibla jobbkultur?

Personal har under pandemin ett rekordartat förtroende för sina chefer. Det framgår av en stor, årligt återkommande, undersökning av yrkesverksamma i Sverige.* Kanske det beror på ett tydligare ledarskap och ett högre tempo i besluten, som påverkar den enskilde medarbetaren. Gissningsvis kan den nya flexibiliteten bidra, då många företag släppt på gamla principer med kontorsjobb som norm.Förändringen till ett flexiblare arbetsupplägg, som i många fall skyndats fram under ett extremt omvälvande år, är en utveckling som pågått länge som ett svar på arbetstagares förväntningar och krav. När nu arbetsplatsen på riktigt flyttat in i människors privata hem, har det blivit naturligt att alternera mellan jobb och vardagsliv. Medan vi vet att detta kan föra med sig både stressrelaterade sjukdomar, värk från felaktig arbetsbelastning, psykisk ohälsa eller ofrivillig social distans, ska vi här se på fördelarna. Visst finns det faror ur hälsosynpunkt, men fördelarna kan vara många.


Var vill man jobba idag?

En undersökning visar att 91 % av unga* med laptopjobb önskar kunna välja fritt var de vill jobba, inte bara hemma eller på kontoret utan även på annan ort, på landet eller på bibblan. Tillfrågade i 40-årsåldern vill kunna variera kontorsdagar med hemmadagar för att bättre klara familjelivet, medan en stor del av 55-plussare föredrar att skilja på jobb och hem genom att ha arbetstimmarna till största del på arbetsplatsen.


Fönsterjobb, en modern vardag

Enligt det globala bemanningsföretaget Robert Half's undersökning i maj 2020, när man frågat nordamerikaner om deras arbetsgivare tillåter windowed work, dvs. möjligheten att dela upp sin dag i alternerande tidsblock med privata åtaganden och jobb, svarade 79 % att detta var möjligt. Av dessa var en rejäl majoritet eniga om att produktiviteten ökat genom arbetssättet. Fönsterkonceptet är något annat än flextid, där vi sedan länge kunnat starta och sluta våra arbetsdagar elastiskt. Det nya arbetssättet tillåter medarbetare att dela upp hela sin dag i olika sjok, beroende på vad som passar dem bäst, där summan ändå blir en heltid.

Med ett omväxlande arbetssätt kan de anställda identifiera sina mest produktiva timmar, tidig morgon, sen kväll osv. och anpassa sina aktiviteter efter dem, menar bemanningsföretaget Robert Half. Genom att avsätta rymliga tidsblock, för privatlivets måsten och för arbetssysslor, uppfattar de tillfrågade inte dagarna som ineffektivt hattande mellan halvklara uppgifter, fortsätter de. Man bör även lägga åtaganden med liknande karaktär i samma tidsfönster, för att snabbare kunna lösa dessa. En förutsättning är också att dela kalender med kollegor, så att det tydliggörs när respektive person finns tillgänglig eller offline, tipsar bemanningsföretaget vidare.
Vill du läsa mer om windowed work?

Majoritet uppskattar hemmakontorets uppsida

Många svenskar uppskattar att kunna jobba hemifrån och få vardagen att lösa sig smidigare. Kanske inte detsamma för dig, som ska leda alltihop som chef, nu från distans. Men 70 % av tillfrågade personer** tycker om att arbeta från hemmet. Personal som trivs mår oftast bra och är produktiva i sina uppgifter, något som gör ditt ledarskap lättare eller åtminstone roligare och bidrar positivt till företagets resultat.

Aldrig ensam som chef

Genom pandemin kan man se att även chefer funnit starkare stöd från annat håll än tidigare.*** När jobbet flyttat hem även till chefen, har vänners stöttning med bollande och rådgivning i chefsrollen blivit viktigt. Även chefer emellan har kunnat rådfråga och ta rygg på varandra i olika nätverk för att möta den snabba utvecklingen under pandemin. Hur ser det ut på din arbetsplats? Att analysera vilka förändringar som gjorts och få med alla medarbetare på vägen blir viktigt för att tillsammans sikta framåt mot ett ökat välmående på jobbet.

*) Millenial Mindsets undersökning
**) Kantar Sifos Orvesto Näringsliv 2020 med 14 744 yrkesverksamma svenskar i åldern 21-65 år.
***) Ledarna inom vård och omsorg, Livo, har ställt frågor till sina medlemmar om hur pandemin påverkat ledarskapet och verksamheten.

Du kanske även vill läsa om...