Grundläggande arbetsmiljöutbildning
BAM– Bättre Arbetsmiljö

Grundläggande arbetsmiljöutbildning BAM– Bättre Arbetsmiljö

En stabil grund i arbetsmiljöarbetets olika delar för chefer/arbetsledare, skyddsombud och medarbetare.

Aktuella kursdatum:

Kontakta oss för kommande kursdatum.

Kontakta oss
Syfte

På en frisk arbetsplats kommer kreativitet och arbetsglädje igång. Det ger ringar på vattnet! Engagerade medarbetare jobbar tillsammans mot positiv förändring.

Innehåll

Under utbildningens tre heldagar, spridda över en månad, går vi igenom 6 moduler:

  • Arbetsmiljöns regelverk

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Ergonomi

  • Alkohol och droger

  • Rehabilitering

  • Riskbedömning

Vi tror att du kommer att känna att du har fått en trygg och evidensbaserad grund för ditt fortsatta arbete som arbetsmiljöansvarig. Föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Naturligtvis finns det chanser under utbildningen att komma med dina egna frågor utifrån din situation.

Utbildningsinformation

Fullgjord kurs omfattar tre heldagar. Samtliga tillfällen hålls kl. 08.15 – 16.15. Hemuppgift för utförande på den egna arbetsplatsen tas med vid sista kurstillfället. Intyg om utförd kurs ges endast när man deltagit vid båda tillfällena.

Plats

Anmälan

Pris

Datum

Villkor

Länkar

AFS 2001:1
AFS 2003:4


Boka utbildning Fler utbildningar