Grundutbildning SAM
systematiskt arbetsmiljöarbete

Grundutbildning SAM
systematisk arbetsmiljö

Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har ofta tydliga system, goda rutiner och samsyn kring arbetsmiljöarbetet i sin organisation. Det finns därför mycket att vinna på att jobba mer aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper som behövs för att jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Deltagarna får insikt i lagar och hur företaget kan uppfylla de krav som gäller för verksamheten.

Aktuella kursdatum:

Kontakta oss för kommande kursdatum.

Kontakta oss
Syfte

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud eller övriga medarbetare som vill lära sig att jobba systematiskt med arbetsmiljö från grunden.

Innehåll

Föreläsningar, uppdelade på två tillfällen, varvas med grupparbeten och diskussioner. Vi lär av varandra genom reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och såklart är det fritt fram att ställa egna frågor. 

Bonus!

Mellan de två utbildningstillfällena ges varje deltagande företag ett besök av en arbetsmiljöingenjör. Då tittar man bland annat på vilka delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet som redan finns på plats. Du får möjlighet att bolla utvecklingspotential och få konkret hjälp med dessa frågor under besöket. Tid till detta är max 4 timmar/deltagande företag, inklusive restid. Resultatet tas med till utbildningstillfälle 2. 

Utbildningsinformation

Fullgjord kurs omfattar två halvdagar med ca 1 månad emellan. Deltagarna får en hemuppgift med stöd av arbetsmiljöingenjör. Uppgiften redovisas inför sista utbildningstillfället. Intyg om utförd kurs ges endast när man deltagit vid båda tillfällena.

Plats

Anmälan

Pris

Datum

Villkor

Länkar

AFS 2001:1
AFS 2003:4


Boka utbildning Fler utbildningar