Självskydd

Självskydd

Sträck på dig och känn dig trygg och stolt! Utrustas med rätt tänk utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Aktuella kursdatum:

Kontakta oss för kommande kursdatum.

Kontakta oss
Syfte

Med väl genomarbetade säkerhetsrutiner och utbildning i riskbedömning kan vi få tryggare arbetsplatser i Dalarna.

Innehåll

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt.

Genom att förbättra säkerheten i lokalerna på arbetsplatsen, införa genomtänkta rutiner samt ge utbildning till de anställda så kan många hot- och våldssituationer undvikas. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 gäller på alla arbetsplatser.

Utbildningsinformation

Fullgjord kurs omfattar två hel/halvdagar.

Plats

Borlänge

Anmälan

För mer information eller bokning kontakta oss.
Anmälan senast 14 dagar före kursstart.
Vänligen ange namn, titel, företag, telefon, mailadress, fakturaadress, ev. specialkost.

Pris

I kursavgiften ingår material och fika.

Datum

Halvdag 1: 10/3 - 2020
Halvdag 2: 31/3 - 2020

Villkor

Anmälan är bindande. Vid otillräckligt deltagarantal (min. 4 deltagare) kan kursen komma att senareläggas. För utbildning som avbokas minst 10 helgfria vardagar före planerad aktivitet utgår full ersättning. Sker avbokning under dag 5 t.o.m. dag 9 helgfri vardag, debiteras 50% av priset, därefter ingen ersättning för avbokad utbildning.

Länkar

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön


Boka utbildning Fler utbildningar