Sömnskola

Sömnskola

Sömnskolan är en evidensbaserad utbildning utifrån Kognitiv beteendeterapi.
Deltagarna får en gedigen utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för hur olika faktorer påverkar sömnen.
Vår erfarenhet är att bättre kunskap och förståelse leder till bättre beslut i det vardagliga livet.
De flesta har inget som helst fel på sin sömn utan det handlar om olika livsstilsfaktorer.

Aktuell kursstart:

Kontakta oss för kommande kursdatum.

Kontakta oss
Innehåll

• Sömnens biologi och funktion samt sömnrestriktion
• Stimuluskontroll
• Sömnmedicinering
• Avslappningstekniker, visualisering
• Negativt självprat och automatiska tankar
• Problemlösning, sömnhygien

Dessutom kommer varje tillfälle att inledas med praktiska avslappningsövningar Max 6 deltagare/grupp.

Sömnskolan leds av beteendevetare samt läkare.

Plats

Datum

Tid

Anmälan


Boka utbildning Fler utbildningar