Stresshanteringskurs

Stresshanteringskurs

En kurs för dig som ofta upplever ohälsosam stress i vardagen.
Kursen omfattar sju tillfällen, sex veckor i rad och ett uppföljningstillfälle efter sex månader. Varje kurstillfälle är två timmar
(totalt 14 timmar). Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade övningar.

Aktuell kursstart

Kursstart 3/11 - 2020

Kontakta oss
Syfte

• Att du ska få fungerande strategier att hantera stress symtom, oro och negativa tankar
• Att ta steg i riktningen mot det liv du vill leva både privat och på jobbet
• Att du ges möjlighet att träna medveten närvaro
• Att få ökade kunskaper om stress

För vem

Till dig som ofta upplever ohälsosam stress i vardagen

Kursen bygger på

Acceptance Commitment Therapy (ACT) har sin grund i kognitiv beteende terapi och är en metod att behandla stressutlöst problematik. Mindfulness är en metod att träna medveten närvaro i vardagen. Båda metoderna har god evidens för att behandla stressrelaterad ohälsa.

Plats

Borlänge

Anmälan

För mer information eller bokning kontakta oss.

Anmälan senast 14 dagar före kursstart.
Anmälan är bindande. Ange namn, email, företag, telefon, fakturaadress. Godkännande från chef krävs.

Datum

3/11 2020, Kursen hålls på tisdagar samt ett uppföljningstillfälle efter sex månader.


Boka utbildning Fler utbildningar