Vi ger dig företagshälsovård
i Dalarna

Våra tjänster inom företagshälsa finns i hela Dalarna med mottagningar i Falun, Borlänge, Ludvika och Hedemora.

Hälsa
Rehabilitering
Fysisk arbetsmiljö
Social & organisatorisk arbetsmiljö


Lokal företagshälsa? Ja tack!

Vi ger dig företagshälsovård i Dalarna

Våra tjänster inom företagshälsa finns i hela Dalarna med mottagningar i Falun, Borlänge, Ludvika och Hedemora.

Hälsa
Rehabilitering
Fysisk arbetsmiljö
Social & organisatorisk arbetsmiljö


Vill du minska kostnaderna för sjukskrivningar?

Aldrig har det varit viktigare med en konkret karta över hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen. En kartläggning kan minska kostnader och förhindra framtida sjukskrivningar, genom att belysa problemområden och begynnande ohälsa i organisationen. Många förväntas göra ett Stort krafttag under året, så se till att boka i tid. Dalarnas Företagshälsa ser nu över pandemins effekter på arbetsplatser runtom i Dalarna.

Under 2020 genomfördes 700 kartläggningar via Dalarnas Företagshälsa

Kartläggning:
Stort krafttag

Hälso- och arbetsmiljökartläggning

Vi kallar det ett Stort krafttag, vår hälso- och arbetsmiljökartläggning där din organisation får hjälp till livsstilsförändringar, som kan förbättra och bibehålla de anställdas hälsa. Du får dessutom en mycket god överblick över din organisation. 

Samtal, provtagning och rådgivning ger deltagaren en möjlighet att reflektera och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Målet är att uppmuntra individen till goda levnadsvanor och ge företaget ett underlag - en karta! - för att skapa och utveckla en bra arbetsmiljö. 

När kartläggningen är klar

Kartläggningen blir grunden för att tillsammans skapa en strategi för fortsatt hälsofrämjande arbete. Med en handlingsplan blir målet konkret, att skapa en friskare arbetsplats. 

Som partner hos oss är du alltid prioriterad

Vi jobbar nära våra kunder och håller så tät kontakt som du behöver. Det är när vi krokar arm tidigt och fångar upp förbättringsområden som din organisation kan må bra och öka produktivitet och välbefinnande.

*Hög tillgänglighet *Personlig kontaktperson *Säker journalhantering *Administration *Telefonrådgivning * Vägledning i ergonomi, teknik, arbetsmedicin, psykosocial arbetsmiljö *Chefscoaching i rehab- och arbetsmiljöfrågor *Informationsmöten och utbildningar *Frukostmöten *Webbinarium *Hälsofrämjande erbjudanden


Kontakta mig
Nästan 6 av 10
känner oro för
stor psykisk ohälsa i befolkningen på grund av pandemin.

Källa: Kantar Sifo

Stort krafttag

- komplett kartläggning och åtgärdsförslag

En hälso- och arbetsmiljökartläggning hos Dalarnas Företagshälsa är en komplett kartläggning. Vi ger en tydlig överblick och konkreta åtgärdsförslag. Ett stort krafttag om arbetsplatsens hälsa och arbetsmiljö helt enkelt, för att hjälpa er att bli världens bästa arbetsplats i Dalarna.


Sätt fokus på hälsa!

En hälso- och arbetsmiljökartläggning blir allra bäst när insatsen förankras i din ledningsgrupp och en projektledare utses. Kanske du redan nu vet vem som passar för det hos er? Ett enigt ledningsfokus på hälsa och arbetsmiljö smittar av sig på hela organisationen.

Kartan ritas

Företagshälsan bjuder in till digitala hälsoenkäter som individen fyller i efter inloggning. Dessa faller naturligtvis under ordinarie sekretess och innehåller frågor om livsstil och arbetsmiljö. Efteråt blir medarbetaren inbjuden på hälsosamtal med provtagning, arbetsmiljöfrågor och hälsokontroll.

Målgång

Nu när kartan lagts sammanställer vi förslag på åtgärder och specifika insatser. Det är upp till er organisation att besluta vilka av dessa man vill gå vidare med, för att i förlängningen undvika ytterligare ohälsa och kostsamma rehabiliteringar.

Intresseanmälan
  • 1


  • 2


  • 3


  • 4


  • 5Vi krokar arm

En intern kampanj påbörjas för stort engagemang. God uppslutning ger bäst effekt. Ni sköter det själva eller tar hjälp med råd och tips från oss. Alla medarbetare måste känna sig bekväma med upplägget, som grundas på att se individen med omtanke och värme.

Analysera

När bestämd tidsfrist löpt ut får din ledningsgrupp en anonymiserad och detaljrik överblick som täcker ert hälsoläge. Här markeras vilka riskfaktorer din organisation har i personalstyrkan. De medarbetare som befinner sig i akut riskzon kontaktas och erbjuds uppföljning.Stöd för rehabilitering!

Om vi rekommenderar er att göra rehabiliteringsinsatser, som ett resultat av kartläggningen, kan ni söka Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan för halva kostnaden upp till en maxgräns.

1

Sätt fokus på hälsa!

En hälso- och arbetsmiljökartläggning blir allra bäst när insatsen förankras i din ledningsgrupp och en projektledare utses. Kanske du redan nu vet vem som passar för det hos er? Ett enigt ledningsfokus på hälsa och arbetsmiljö smittar av sig på hela organisationen.


2

Vi krokar arm

En intern kampanj påbörjas för stort engagemang. God uppslutning ger bäst effekt. Ni sköter det själva eller tar hjälp med råd och tips från oss. Alla medarbetare måste känna sig bekväma med upplägget, som grundas på att se individen med omtanke och värme.


3

Kartan ritas

Företagshälsan bjuder in till digitala hälsoenkäter som individen fyller i efter inloggning. Dessa faller naturligtvis under ordinarie sekretess och innehåller frågor om livsstil och arbetsmiljö. Efteråt blir medarbetaren inbjuden på hälsosamtal med provtagning, arbetsmiljöfrågor och hälsokontroll.


4

Analysera

När bestämd tidsfrist löpt ut får din ledningsgrupp en anonymiserad och detaljrik överblick som täcker ert hälsoläge. Här markeras vilka riskfaktorer din organisation har i personalstyrkan. De medarbetare som befinner sig i akut riskzon kontaktas och erbjuds uppföljning.


5

Målgång

Nu när kartan lagts sammanställer vi förslag på åtgärder och specifika insatser. Det är upp till er organisation att besluta vilka av dessa man vill gå vidare med, för att i förlängningen undvika ytterligare ohälsa och kostsamma rehabiliteringar.


Intresseanmälan

Stöd för rehabilitering!

Om vi rekommenderar er att göra rehabiliteringsinsatser, som ett resultat av kartläggningen, kan ni söka Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan för halva kostnaden upp till en maxgräns.

Hälsokontroll:
Litet krafttag

Enkät, hälsokontroll och samtal

Ett litet krafttag kan vara nog så viktigt. Vill du ge personal möjlighet till att snabbt se över sin hälsa efter en orolig tid av pandemi, finns hälsokontroller att boka med enkät, undersökning och samtal. Vi gör provtagning och blodtrycksmätning, samt mäter längd, vikt och hörselfunktion. Samtalet är en viktig del av hälsokontrollen där sköterskan på ett respektfullt sätt tar upp områden som livsstil, vanor och upplevd arbetsmiljö.


Intresseanmälan

Hälsokontroll:
Litet krafttag

Enkät, hälsokontroll och samtal

Ett litet krafttag kan vara nog så viktigt. Vill du ge personal möjlighet till att snabbt se över sin hälsa efter en orolig tid av pandemi, finns hälsokontroller att boka med enkät, undersökning och samtal. Vi gör provtagning och blodtrycksmätning, samt mäter längd, vikt och hörselfunktion. Samtalet är en viktig del av hälsokontrollen där sköterskan på ett respektfullt sätt tar upp områden som livsstil, vanor och upplevd arbetsmiljö.


Intresseanmälan


”Vi erbjöd våra 400 medarbetare att delta i en kartläggning av sin hälsa och stressnivå. Som ett resultat av detta fick vi en värdefull överblick på hälsoläget och fångade upp viktiga utvecklingsområden att arbeta vidare med.”

Dalarnas Försäkringsbolag