Våra tjänster

Vi ger ett aktivt stöd i de svårigheter som kan uppkomma som chef och handleder dig till en arbetsmiljö där du undviker de vanliga fallgroparna. Det går att undvika sjukskrivningar och ohälsa! Men det är klokt att ta hjälp. När vi kartlägger er arbetsmiljö, genom riskbedömning och föreslår förebyggande åtgärder, har verksamheten möjlighet att nå nya höjder, såväl ur ekonomiskt perspektiv som hälsomässigt.

Vi reder ut begreppen med bullernivåer, monotona arbetsuppgifter och mobbing så att er arbetsmiljö har bästa förutsättningar för att vara så sund som möjligt. Men skulle du eller din medarbetare behöva rehabilitering, finns vi vid din sida som en aktiv och kunnig partner. Här ska vi ha en tät och tidig kontakt, så att processen till arbetsåtergång blir så smidig som möjligt.


Vad innebär det?

Våra tjänster

Vi ger ett aktivt stöd i de svårigheter som kan uppkomma som chef och handleder dig till en arbetsmiljö där du undviker de vanliga fallgroparna. Det går att undvika sjukskrivningar och ohälsa! Men det är klokt att ta hjälp. När vi kartlägger er arbetsmiljö, genom riskbedömning och föreslår förebyggande åtgärder, har verksamheten möjlighet att nå nya höjder, såväl ur ekonomiskt perspektiv som hälsomässigt.

Vi reder ut begreppen med bullernivåer, monotona arbetsuppgifter och mobbing så att er arbetsmiljö har bästa förutsättningar för att vara så sund som möjligt. Men skulle du eller din medarbetare behöva rehabilitering, finns vi vid din sida som en aktiv och kunnig partner. Här ska vi ha en tät och tidig kontakt, så att processen till arbetsåtergång blir så smidig som möjligt.


Kartläggning

Hälso- och arbetsmiljökartläggning

Vår hälso- och arbetsmiljökartläggning tittar på livsstilsförändringar som kan förbättra och bibehålla dina anställdas hälsa. Du får dessutom en bra överblick över din organisation.

Samtal, provtagning och rådgivning ger deltagaren en möjlighet att reflektera och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Målet är att uppmuntra individen till goda levnadsvanor och ge företaget ett underlag - en karta! - för att skapa och utveckla en bra arbetsmiljö.  

När kartläggningen är klar

Kartläggningen blir grunden att tillsammans skapa en strategi för fortsatt hälsofrämjande arbete. Med en handlingsplan blir målet konkret, att skapa en friskare arbetsplats. 

Som partner hos oss är du alltid prioriterad

Vi jobbar nära våra kunder och håller så tät kontakt som du behöver. Det är när vi krokar arm tidigt och fångar upp förbättringsområden som din organisation kan må bra och öka produktivitet och välbefinnande.

*Hög tillgänglighet *Personlig kontaktperson *Säker journalhantering *Administration *Telefonrådgivning * Vägledning i ergonomi, teknik, arbetsmedicin, psykosocial arbetsmiljö *Chefscoaching i rehab- och arbetsmiljöfrågor *Informationsmöten och utbildningar *Frukostmöten *Hälsofrämjande erbjudanden

Kontakta mig